het waarom

In 2002 ontdekte ik het fenomeen “peak oil” in de literatuur en in het internet. Hoe meer ik me met deze materie bezig hield, hoe meer het me duidelijk werd, dat we ons werelwijd in een onmogelijke situatie begaven. Om konstruktief bij te dragen aan een grotere bewustzijnsvorming van het probleem, heb ik lezingen gehouden voor scholen, gemeentes en andere geintereseerde groepen. In het besef, dat een eeuwige groei van wereldpopulatie, bruto nationale inkomens en de daarmee gepaard gaande overmatige toename van energieverbruik, milieuvervuiling en klimaatbedreiging onmogelijk is, hou je je automatisch bezig met tijden, waarin dit weliswaar ook het geval was, maar de uiteindelijke gevolgen nog niet zichtbaar waren. Met andere woorden: ik hou me voortdurend ook bezig met het verleden.

Als je echter, op mijn leeftijd, terug gaat in het verleden heeft dit twee konsekwenties:

  • er komen opeens belevenissen naar boven, die in het normale dagelijkse leven ten onder zijn gegaan.
  • je moet verduiveld oppassen, dat je het verleden niet overwaardeert en door de jeugd alleen nog maar betiteld wordt als een oude nostalgische zak.

In ieder geval denk je opeens na over je jeugd en je vraagt je af, in hoever je eigen bewustzijn werkelijk teruggaat. We moeten namelijk oppassen, dat vele herinneringen niet puur van onszelf zijn, maar ontstaan zijn door de verhalen van ouders, opas, omas, ooms en tantes, of door een nostalgische fotoalbum met zijn vele vergeelde fotos, of door de wakkelende beelden van een 8 mm filmkamera (voor al deze dingen, hoofdzakelijk voor het luisteren naar verhalen, hadden we vroeger namelijk nog tijd).

Korte reden, korte zin, door deze ervaring heb ik besloten, dat deel van het verleden vast te leggen, dat langzaam in mijn herinnering weer naar boven komt. Wie het lezen wil, die leze het. Wie bijdragen wil, die mag dat en misschien kan hierdoor een werkelijk interessante familikroniek ontstaan, ook al is het slechts voor een beperkte Neve gemeenschap. Ik, in ieder geval, begin ermee.

Vandans – Oostenrijk,
31 Maart 2011

Loek Neve